W.M. (Helma) van Dijk

Helma (1965) heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast heeft Helma in 1989/1990 diverse internationaalrechtelijke vakken gevolgd aan de Universiteit te Athene, Griekenland. In Athene is Helma ook werkzaam geweest op het Grieks Ministerie voor Maritieme Zaken. Helma is in 1990 begonnen als advocaat bij het toenmalige kantoor Koster, Claassen & Smallegange. In 2004 is zij overgestapt naar Van Mens en Wisselink Advocaten waar Helma in 2006 compagnon is geworden. Sinds 2009 is Helma als partner verbonden aan HerikVerhulst N.V. Helma heeft ervaring in vele branches, maar heeft specifieke ervaring in de logistieke sector,  haven en handel en de non-profit sector.

Specialisaties

 • arbeids- en ontslagrecht in brede zin, waaronder begeleiding bij reorganisaties/collectief ontslag
 • arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames (overgang van onderneming)
 • CAO-problematiek
 • medezeggenschapsrecht
 • non-concurrentiebedingen
 • werktijden en werkomstandigheden
 • arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van arbeidsongeschiktheid
 • bedrijfstakpensioen-problematiek
 • arbeidsrechtelijke aspecten van faillissementen
 • positie van statutair directeur en hoger management (bij arbeidsconflicten)
 • opstellen van arbeidsrechtelijke regelingen, waaronder sociale plannen
 • arbeidsrecht voor schepelingen/bemanning in de zee- en binnenvaart
 • (maritieme) werkgeversaansprakelijkheid
 • gelijke behandelingsvraagstukken
 • privacy en dataprotectie

Opleidingen

 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam (1990)
 • Internationaal recht, Universiteit Athene (1989/1990)
 • Post Academische leergang Arbeidsrecht, EUR/Hugo Sinzheimer Instituut (2002)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht

Helma van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is Helma verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • lid van de fractie van het College van Afgevaardigden van de Rotterdamse Balie
 • treedt op als spreker met betrekking tot arbeidsrechtelijke onderwerpen
 • ambassadeur van de Stichting Rotterdam RibRally