Vastgoedrecht (huur en bouw)

Vastgoed

De sectie Vastgoed beschikt over een brede expertise op vastgoedgebied en biedt praktische oplossingen aan professionele partijen en particulieren. De sectie heeft bovendien bijzondere expertise op specialistische gebieden als hypotheken, fraude en aansprakelijkheid.

Bouw

Begeleiding van aannemers, projectontwikkelaars, opdrachtgevers en andere professionele marktpartijen enerzijds en particulieren anderzijds.

Zowel adviserend als in het bijzonder ook procederend (gewone rechter en arbitrage).

Huur

Begeleiding van verhuurders en huurders. Zowel bedrijfsruimte als woonruimte.

Appartementsrecht

Geschillen met betrekking tot verenigingen van eigenaren.

Burenrecht

Allerhande geschillen tussen particulieren.

Hypotheken

De sectie staat zowel banken als particulieren bij in geschillen over hypotheken en financieringen (fraude, executie, zorgplicht, opeising van leningen).

Aansprakelijkheid

De sectie adviseert en procedeert bij aansprakelijkheidskwesties ten behoeve van banken, particulieren en professionals zoals makelaars, taxateurs, notarissen. Ook is er ervaring met tuchtrechtelijke zaken.

Opleiding

Ervaring is de beste opleiding. Daarnaast wordt specialistische kennis opgebouwd en bijgehouden met externe opleidingen. Voorbeelden: de intensieve Grotius-opleiding Onroerend Goed, diverse door de Vereniging van Bouwrecht georganiseerde opleidingen, waaronder de specialisatieopleiding Appartementsrecht. Lidmaatschappen van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, de Juristenvereniging Appartementsrecht, de Vereniging Vastgoedjuristen, de Vereniging voor Proces- en Incassoadvocaten VIA en de Vereniging voor Procesrecht staan verder borg voor degelijke begeleiding van cliënten binnen de sectie Vastgoed.

 

Contactpersonen