Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Sander Metzelaar

Advocaat transportrecht en verzekeringsrecht

Sander werkt sinds 2020 bij HerikVerhulst. Zijn specialisatie is het internationaal transport- en handelsrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in- en kennis van het zeevervoer en het maritiem recht. Daarnaast behandelt hij zaken betreffende het wegvervoer (CMR) en de logistiek. In de hoedanigheid van procesadvocaat treedt hij op voor verzekeraars, logistiek dienstverleners, (zee)vervoerders en ladingeigenaren en heeft hij de specialistische kennis die nodig is voor het doortastend behandelen van grensoverschrijdende zaken in de dynamische transport- en handelssector.

Specialismen

Transport- en verzekeringsrecht

 • adviseren en procederen over ladingschades (zowel namens ladingbelanghebbenden als namens vervoerders)
 • geschillen onder bevrachtingsovereenkomsten
 • aanvarings-, bergings- en wrakverwijderingszaken en averij grosse zaken
 • het opstellen van en adviseren over overeenkomsten zoals bevrachtingsovereenkomsten en andere overeenkomsten in de scheepvaart (BIMCO), commerciële, technische- en managementcontracten, logistieke contracten en algemene voorwaarden
 • bijstand in geschillen met betrekking tot olieverontreiniging en regelgeving op het gebied van afvalstoffen
 • geschillen en advisering over nationaal en internationaal wegvervoer (CMR)
 • contracten en geschillen omtrent scheeps- en jachtbouw

Internationaal handelsrecht en Douanerecht

 • geschillen over internationale (handels)contracten
 • (internationale) arbitrageprocedures

Verzekeringsrecht (zowel maritiem als het “droge” verzekeringsrecht)

 • dekkingsgeschillen en aansprakelijkheid
 • polisuitleg en polisdisputen
 • advies over claims handling

Opleidingen

 • Ondernemingsrecht (LL.M), Universiteit Leiden (2020)
 • Rechtsgeleerdheid (LL.B), Universiteit Leiden (2018)
 •  

Publicaties

Rik van Waasbergen, Dirk Noels & Sander Metzelaar, ‘Het onderscheid “vervoer of expeditie”: een rechtsvergelijking tussen Nederlands en Belgisch recht’, IHT 2022, afl. 2, p. 133-161

Lidmaatschappen