Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Rien Hoogendoorn

 Advocaat insolventierecht en ondernemingsrecht

Rien heeft meer dan tien jaar ervaring als advocaat insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt  op voor (internationale) cliënten en wordt ook door de rechtbank aangesteld als bewindvoerder en curator. Cliënten omschrijven zijn aanpak als no-nonsense, doortastend en vasthoudend. Rien gaat tot het uiterste voor de hem toevertrouwde belangen en blijft daarbij steeds oplossingsgericht. Vanuit zijn economische achtergrond heeft hij niet alleen oog voor de juridische kant van kwesties, maar ook voor de economische kant.

Specialismen

Insolventierecht

 • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen, na benoeming door de rechtbank
 • advisering over doorstarttrajecten
 • advisering over (financiële) herstructureringen
 • advisering van bedrijven in moeilijkheden, op verzoek van directie en/of aandeelhouders en/of financiers
 • advisering op het gebied van financiering en zekerheden
 • advisering van bestuurders en/of aandeelhouders bij aansprakelijkheidskwesties

 

Ondernemingsrecht

 • overnames, zoals aandelentransacties en activa/passiva transacties
 • advisering ter zake het aangaan en verbreken van diverse samenwerkingsvormen (bijv. aandeelhoudersovereenkomsten en joint ventures)
 • advisering bij en het voeren van procedures inzake geschillen tussen stakeholders van ondernemingen
 • opstellen van en adviseren over diverse commerciële contracten
 • advisering en het voeren van procedures bij aansprakelijkheidskwesties

 

Rechtsgebiedenregister

Rien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • insolventierecht

Op grond van deze registratie is Rien verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam (2008)
 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2010)
 • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Insolad/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lidmaatschappen