Recente zaken Eric Spreij

Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal recente kwesties die door Eric Spreij zijn behandeld.

  • Begeleiding bij bestuurdersaansprakelijkheidskwesties rondom herstructurering in financiële crisissituaties.
  • Advisering in dead-lock situaties en begeleiding bij de daaruit voortvloeiende ontvlechting van de samenwerking.
  • Enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer met name in situaties van beknelde minderheidsaandeelhouders, waarbij sprake was van misbruik van corporate opportunities en belangenvermenging.
  • Diverse post-closing geschillen in verband met inbreuken op garanties en het verweer tegen dergelijke claims.