Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Robert van Moorsel

Advocaat insolventierecht en ondernemingsrecht

Klemvast en snel. Dat zijn de centrale woorden voor de werkwijze van Robert bij (M&A-)contractsonderhandelingen en procedures. Deze duidelijke aanpak voor zijn cliënten spreekt vaak ook de tegenpartij aan, waarmee afronding sneller in zicht komt. Voorafgaand aan HerikVerhulst heeft Robert zich onder meer bij PwC en het daaraan gelieerde advocatenkantoor Landwell gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Ondernemers worden vanuit deze beide invalshoeken bijgestaan.

Specialismen

Contracten & Corporate

 • opstellen en beoordelen van (inter)nationale commerciële contracten, het adviseren en procederen over contractuele aanspraken
 • overnames (waaronder ook distressed M&A) en joint ventures

Recovery

 • advisering over financieringsarrangementen en zekerheden
 • advisering van bedrijven in financiële moeilijkheden en aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen, na benoeming door de rechtbank
 • optreden voor leveranciers
 • advisering rond bestuurdersaansprakelijkheid
 • optreden in juridische procedures en bij geschillen over bovengenoemde aangelegenheden

 

Rechtsgebieden register

Robert van Moorsel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • insolventierecht 
 • ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is Robert verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden (1993)
 • Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden
 • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Insolad/EUR Financiële Economie voor Curatoren

Lidmaatschappen

Nevenfuncties

 • auteur diverse ondernemingsrechtelijke- en insolventierechtelijke artikelen
 • voorzitter Vereniging Bewonersbelangen Surinamestraat ’s-Gravenhage