R.C.M. (Robert) van Moorsel

Robert (1968) is sinds 2004 als partner verbonden aan HerikVerhulst N.V. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en het daaraan verbonden advocatenkantoor Landwell. Hij is gespecialiseerd in contracten, corporate & recovery.

Contracten & Corporate

 • opstellen en beoordelen van (inter)nationale commerciële contracten, het adviseren en procederen over contractuele aanspraken
 • overnames (waaronder ook distressed M&A) en joint ventures

Recovery

 • advisering over financieringsarrangementen en zekerheden
 • advisering van bedrijven in financiële moeilijkheden en aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen, na benoeming door de rechtbank
 • optreden voor leveranciers
 • advisering rond bestuurdersaansprakelijkheid
 • optreden in juridische procedures en bij geschillen over bovengenoemde aangelegenheden

Recente zaken

 • opstellen van diverse nationale en internationale contracten voor de levering van gespecialiseerde diensten en hoogwaardige goederen
 • contractsbeoordeling en procesvoering in de farmaceutische industrie
 • optreden voor grote leveranciers in de faillissementen van Dixons, MyCom, DA, Mapper en Intertoys
 • optreden voor verhuurders, w.o. in het faillissement van Macintosh
 • optreden voor bestuurders vs. curatoren
 • optreden voor buitenlandse curatoren ten behoeve van asset-recovery

Klemvast en snel. Dat zijn de centrale woorden voor Roberts aanpak voor contractsonderhandelingen en procedures. Deze duidelijke aanpak voor zijn cliënten spreekt vaak ook de tegenpartij aan, waarmee verdere escalatie kan worden voorkomen.

Publicaties

Klik hier voor de publicaties van Robert van Moorsel.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden (1993)
 • Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden
 • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Insolad/EUR Financiële Economie voor Curatoren

Lidmaatschappen

 • Lid Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Lid Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Handelsrecht

Robert van Moorsel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is Robert verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Bewonersorganisatie Archipelbuurt & Willemspark 
 • Voorzitter Stichting Wolters-Fonds
 • Secretaris Rotterdam-British Business Club (RBBC)
 • Voorzitter Vereniging Bewonersbelangen Surinamestraat ’s-Gravenhage
 • Auteur diverse ondernemingsrechtelijke- en insolventierechtelijke artikelen*