R. (Roeland) Berger

Roeland (1990) heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar hij de masters Civiel Recht en Ondernemingsrecht heeft gevolgd en afgerond. De master Ondernemingsrecht heeft hij afgesloten met een scriptie over schadevergoeding bij een inbreuk op garanties in overnamecontracten. Sinds januari 2017 is Roeland verbonden aan HerikVerhulst N.V. Hij is werkzaam op de sectie Ondernemingsrecht en houdt zich met name bezig met fusies, overnames, herstructureringen en commerciële contracten.

Opleidingen

  • Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden (2015-2016)

  • Civiel Recht, Universiteit Leiden (2014-2015)

  • Bachelor Recht en Bedrijfswetenschappen, Universiteit Leiden (2010-2014)