Publicaties Erick Hagendoorn

 • Publicaties Erick Hagendoorn 

  • E. Hagendoorn, ‘Beperking van nevenwerkzaamheden vanuit Europa mogelijk gemaakt, of worden werknemers juist beter beschermd?’, TAP 2022/189
  • E. Hagendoorn, ‘Non-seafarers Work Clause: contributing to better employment conditions or not?’, EELC 2020/45
  • E. Hagendoorn, ‘Payrolling vs uitzending: het praktische onderscheid’, Loonzaken 9 juni 2020
  • E. Hagendoorn, ‘Wet tegengaan ontwijking WNT: wordt ontwijking tegengegaan?’, TAC 2020/1
  • E. Hagendoorn, ‘Hoe lang kunnen nevenwerkzaamheden nog worden verboden: kan dit überhaupt wel?’, TAP 2019/279
  • E. Hagendoorn, noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 september 2019, JIN 2020/2 (WNT, afwijken via vso)
  • E. Hagendoorn, ‘Bijzondere beloningsregels WNT’, in A.R. Houweling, P.G. Vestering en W.A. Zondag (Red.), SDU Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2020 (2019) (p. 953 -1007)
  • E. Hagendoorn, noot bij Gerechtshof Amsterdam, 30 oktober 2018, JIN 2019/36 (Voorwaardelijk concurrentiebeding)
  • E. Hagendoorn, ‘CAO-recht’, in J.J.W. van Ladesteijn en A. Brons (Red.), Jaarboek 2020 (2019 & 2018) Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap een multidisciplinaire benadering
  • E. Hagendoorn, ‘WNT’, in J.J.W. van Ladesteijn en A. Brons (Red.), Jaarboek 2020 (2019 & 2018) Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap een multidisciplinaire benadering
  • E. Hagendoorn, noot bij Hoge Raad 22 december 2017, JIN 2018/45 (Voorziening bij herstel arbeidsovereenkomst)
  • E. Hagendoorn, ‘Non-activiteit onder de WNT: een beoordeling van de mogelijkheden’, TAP 2017/300
  • E. Hagendoorn, noot bij Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland , 21 december 2016, JIN 2017/47 (WNT, non-activiteit)
  • E. Hagendoorn, noot bij Rechtbank Oost-Brabant (Kantonrechter), 26 april 2016, JIN 2016/147 (Concurrentiebeding, aandelenoverdracht)
  • E. Hagendoorn, noot bij Rechtbank Overijssel (Kantonrechter Enschede), 21 januari 2016, JIN 2016/76 (Verstoorde arbeidsrelatie, billijke vergoeding)
  • E. Hagendoorn, noot bij Rechtbank Limburg (Kantonrechter) 3 augustus 2015, JIN 2015/193 (Ontbindende voorwaarde)
  • E. Hagendoorn, noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09 juni 2015, JIN 2015/145 (Concurrentiebeding, concernwerkgever)