Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Privacystatement website

Privacy- en cookiestatement
In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met privacy van bezoekers van onze website. Die uitleg gaat zowel over het verzamelen van persoonsgegevens als het gebruik van cookies.

Contactgegevens van HerikVerhulst N.V.

HerikVerhulst N.V. (“HerikVerhulst”) is een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24452478. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (010-4100055) en via e-mail (info@herikverhulst.nl). Het is ook mogelijk om via onze website een contactformulier in te vullen (https://www.herikverhulst.nl/nl/contactformulier).

Klikgedrag en bezoekersgegevens
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging van onze website en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Als u uw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om aan uw verzoek/vraag te voldoen.
 • Als u het formulier ‘Evaluatie Dienstverlening’ invult naar aanleiding van een dossier dat u door ons heeft laten behandelen, worden uw gegevens gebruikt om de uitkomsten van de evaluatie met de behandelend advocaat te delen. Uw persoonsgegevens worden in dat geval opgeslagen in uw dossier. Het is mogelijk om anoniem suggesties ten aanzien van de dienstverlening door te geven. In dat geval worden geen gegevens bewaard.
 • Als u als schuldeiser het formulier ‘Indienen vordering’ invult, dan verwerken wij uw gegevens in verband met de wettelijke verplichting om (als curator of bewindvoerder) de belangen van alle schuldeisers te behartigen.
 • Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als u de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

Doorgifte persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van ons (bijvoorbeeld bij de partij die onze website host). In dat geval blijven wij (primair) verantwoordelijk voor die persoonsgegevens, maar hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met genoemde dienstverlener(s) op grond waarvan deze verantwoordelijkheid nemen voor die verwerking.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Dat is afhankelijk van de reden waarvoor wij uw gegevens verwerken (zie hiervoor bij ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?’):

 • Als u uw gegevens heeft achtergelaten door middel van het contactformulier, dan verwerken wij uw gegevens om aan uw vraag te voldoen. Als uw vraag niet leidt tot een dossier, dan bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar. Als uw vraag wel leidt tot een dossier, dan informeren wij u verder over onze bewaartermijnen die dan gelden. Indien die melding door welke omstandigheid dan ook onverhoopt niet plaatsvindt, dan dient u ervan uit te gaan dat de gegevens tot maximaal 20 jaar na het einde van het dossier worden bewaard met een minimum van een jaar. De termijn van 20 jaar vloeit voort uit de algemeen geldende verjaringstermijn uit het Nederlands burgerlijk wetboek.
 • De gegevens die u invult via het formulier ‘Evaluatie Dienstverlening’ worden bij uw dossier gevoegd. Daarvoor gelden bewaartermijnen waarover wij u bij uw dossier verder informeren.
 • Gegevens die u via het formulier ‘Indienen vordering’ heeft ingediend, worden verwerkt in het desbetreffende faillissementsdossier. Wij bewaren uw gegevens in elk geval zolang het faillissement nog niet is afgewikkeld. Na definitieve afwikkeling van het faillissement bewaren wij uw gegevens gedurende maximaal 20 jaar, maar minimaal een jaar.
 • Algemene gegevens over uw websitebezoek bewaren wij gedurende ten hoogste een jaar tenzij die gegevens niet herleidbaar zijn tot u.

Welke rechten heeft u?
U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 • Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wat is een cookie?
HerikVerhulst maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies worden gebruikt in deze website?
De cookies die worden gebruikt op onze website zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

1- Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de website bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld kiest om de melding over cookies niet meer te tonen wordt dit opgeslagen, dit is een strikt noodzakelijke cookie. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

2- Functionele cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die door Google Inc. (“Google”) wordt geleverd. Indien u het gebruik van Google Analytics in het geheel niet wilt toestaan, kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer zodat door de website geanalyseerd kan worden hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw gedeeltelijke, dus niet tot u herleidbare IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verstrekken met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie slechts aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming verleend de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daartoe bestemde instellingen van uw browser te selecteren, maar als gevolg daarvan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

HerikVerhulst heeft Google Analytics bovendien ´privacyvriendelijk´ ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ter verdere bescherming van uw privacy heeft Van den Herik & Verhulst Advocaten de volgende maatregelen genomen:

 • het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • HerikVerhulst maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door het verwijderen of uitschakelen van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven.