Personen- en familierecht, scheidingsmediation

Advisering

Onze familierechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van echtscheidingen, einde samenwoning, het opstellen van ouderschapsplannen / convenanten en het analyseren van huwelijksvoorwaarden. Verder begeleiden wij u met alimentatiewijzigingen, voogdij-, gezags- en erfrechtkwesties en procederen wij regelmatig met betrekking tot onderbewindstellingen en mentorschappen. Wij weten als geen ander dat emoties hierbij een grote rol kunnen spelen en zijn erop getraind die in goede banen te leiden.

Mediation

Ook beschikken wij over specifieke ervaring als mediator. Een techniek die zonodig bij het adviseren en procederen een hulpmiddel kan zijn.

Overlegscheiding

Daarnaast biedt het lidmaatschap en de opleiding van de vereniging Collaborative Divorce Holland kennis over een nieuwe wijze waarop de echtscheiding kan worden geregeld.

Procedure

Mocht procederen de enige route naar een oplossing zijn, dan gaan wij dat niet uit de weg. Wij procederen zeer regelmatig en zijn in staat u daarin zowel juridisch als strategisch te assisteren bij het maken van keuzes.

De kennis en ervaring opgedaan bij advisering en mediation draagt ertoe bij dat de weg van een procedure niet langer duurt dan noodzakelijk.

Tarifering

Bij onze tarieven is rekening gehouden met de omstandigheid dat wij veelal particulieren bijstaan. Wij bieden maatwerk dat aansluit bij het belang.

Opleiding

Van den Herik & Verhulst Advocaten investeert zowel in een maximale know how als in de opleiding van haar advocaten. Wij zijn lid van de vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators), de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en de VVCP (Vereniging van Collaborative Professionals) en volgen alle daarvoor vereiste specialisatieopleidingen met daarnaast de (vervolg)opleidingen, die nodig zijn voor mediation en overlegscheiding.

 

Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Vereniging van Collaborative Professionals (VVCP)

Contactpersonen