Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Pensioenrecht

Het pensioenrecht is een complex rechtsgebied waarin de laatste tijd veel is veranderd en de komende tijd nog zal veranderen. De belangen zijn veelal groot en we zien daarom dat er steeds vaker behoefte is aan advies, uitleg en ondersteuning.

HerikVerhulst Advocaten heeft ruime ervaring en expertise in pensioenrecht en wij adviseren onze cliënten daarom onder andere bij:

Geschillen over verplichte deelneming in een pensioenfonds:
Er is een toename in het aantal werkgevers dat wordt aangeschreven door pensioenfondsen met de mededeling dat zij verplicht zijn tot aansluiting, soms zelfs met terugwerkende kracht. Dat kan een enorme impact hebben op uw organisatie. Wij geven regelmatig advies aan werkgevers over de uitleg van de werkingssfeer van een verplichtstellingsbesluit en de vraag of een onderneming verplicht is tot aansluiting bij een pensioenfonds en zo ja, bij welk pensioenfonds. In goed overleg met onze cliënten en het pensioenfonds zoeken we naar een passende oplossing, maar als dat niet lukt, hebben wij ook ruime ervaring met gerechtelijke procedures op dit gebied.
Zie bijvoorbeeld de spraakmakende uitspraak over de vraag of een pannenkoek een koek is: ECLI:NL:GHDHA:2021:832, Gerechtshof Den Haag, 200.270.321/01 (rechtspraak.nl)

Andere pensioengeschillen:
Pensioengeschillen zijn helaas niet altijd te voorkomen. Er kunnen discussies ontstaan over bijvoorbeeld pensioenaanspraken, de interpretatie van pensioenwetgeving en/of het wijzigen van de pensioenovereenkomst. Onze specialisten kunnen u hierin ondersteunen en u – waar nodig – op goede wijze vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.

Fusies en overnames:
Wij adviseren cliënten regelmatig over de pensioenverplichtingen en -rechten en de juridische implicaties daarvan bij een transactie, zoals een fusie of overname.

Wijziging van arbeidsvoorwaarden:
Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden van de werknemers is een complexe aangelegenheid. Om dat te kunnen realiseren moeten de formele spelregels goed en op zorgvuldige wijze worden gevolgd. Hierbij zorgen wij voor naleving van wet- en regelgeving met een praktische benadering vanuit grote ervaring met aanpassings- en harmonisatietrajecten binnen organisaties.

Medezeggenschap en ondernemingsraden:
Wijziging van pensioen is een onderwerp waarbij de ondernemingsraad een instemmingsrecht heeft. Wij worden zowel door werkgevers, als door ondernemingsraden, ingeschakeld om hierbij begeleiding te bieden.

Heeft u een vraag over pensioen of heeft u te maken met een pensioengeschil, neem dan contact op met een van onze pensioenrechtspecialisten.

Contactpersoon