Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Pier Beerda

Advocaat insolventierecht en ondernemingsrecht

Pier rondde zijn rechtenstudie cum laude af. Hij is advocaat sinds 2012, vanaf 2019 bij HerikVerhulst. Pier adviseert verschillende (familie)bedrijven en helpt hen waar nodig conflicten op te lossen, in en buiten rechte. Hij staat ook curatoren bij in procedures rondom faillissementen, waaronder in procedures tegen banken en in aansprakelijkheidskwesties. Pier wordt zelf ook regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator.

Pier is toegankelijk, pragmatisch en kan snel schakelen. Pier zoekt creatieve oplossingen waar mogelijk, maar schuwt een procedure niet.

Specialismen

Procespraktijk

 • geschillen over commerciële contracten
 • geschillen tussen aandeelhouders/certificaathouders, bestuur en/of RvC
 • overnamegeschillen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • geschillen in en rondom faillissementen en bedrijven in moeilijkheden

Adviespraktijk

 • corporate governance
 • advisering rond bestuurdersaansprakelijkheid
 • vennootschapsrecht
 • opstellen en beoordelen van (inter)nationale commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • advisering van bedrijven in moeilijkheden
 • advisering van schuldeisers van bedrijven in moeilijkheden

Rechtsgebiedenregister

Pier Beerda heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

 • insolventierecht

Op grond van deze registratie is Pier verplicht elk kalenderjaar volgens de normen
van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder
geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • Duale Master Onderneming en Recht (2012, cum laude)
 • INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (2024, cum laude)

Publicaties

 • P. Beerda, ‘Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid, een andere discipline’, NTBR 2012/52
 • P. Beerda & L. Klapwijk, ‘De invloed van de Wet werk en zekerheid op bad leaver-bepalingen in managementparticipatieovereenkomsten’, V&O 2015, nr. 3, p. 42-46.

Lidmaatschappen