P. (Peter) Mourik

Peter (1983) is, voordat hij advocaat werd, 11 jaar werkzaam geweest als politieagent en later als rechercheur in Rotterdam (West en Centrum). Naast zijn werk heeft hij zijn rechtenstudie afgerond.

Arbeidsrecht

 • behandelen van zowel individueel als collectief ontslag
 • problematiek rond arbeidsongeschikte werknemers
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten en specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen op personeelsgebied, afvloeiingsregelingen en sociale plannen
 • adviseren in vraagstukken rondom ZZP-ers en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 • adviseren rondom privacy en de Wet Meldplicht Datalekken
 • advisering en procedures rond non-concurrentiebedingen
 • adviseren rond flexibele arbeidsrelaties en collectieve arbeidsovereenkomsten

 

Peter is, door zijn achtergrond, gewend om te opereren in gevoelige zaken. Hij richt zich mede op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht, met name vraagstukken rondom ZZP-ers en de vragen rondom privacy en de meldplicht datalekken.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, master arbeidsrecht (2015)

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Vereniging Jonge Arbeidsrechtadvocaten (VJAA)
 • lid Jonge Balie Rotterdam

Peter Mourik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is Peter verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.