Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Ondernemingsrecht

De advocaten binnen de sectie Corporate / M&A zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht in brede zin.

Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van een keuze voor een rechtsvorm, zoals een vennootschap onder firma, NV, BV of coöperatie, of bij het opzetten of (her)structureren van een groep van vennootschappen. Daarbij wordt (onder andere) aandacht besteed aan risicospreiding, de zeggenschap en de verdeling van winst. Is het nodig aandelen met of zonder stem- of winstrecht uit te geven, kan gebruik worden gemaakt van letteraandelen of is het verstandig aandelen te certificeren?

Ook geven wij gericht advies over de samenstelling van- en besluitvorming binnen het bestuur en overige organen van de vennootschap. Moet een one tier board en een raad van commissarissen worden ingesteld en is een directiereglement gewenst? Wij adviseren tevens over (het voorkomen van) de aansprakelijkheden die bij deze onderwerpen van belang kunnen zijn, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor de inrichting van een concern of aansprakelijkheid van toezichthouders.

Indien samenwerking met andere partijen wordt aangegaan, of een andere partij, zoals een investeerder, gaat participeren, adviseren wij u over de voor u meest geschikte opties. Ook zorgen wij voor de schriftelijke vastlegging daarvan door het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, overeenkomsten van geldlening, managementovereenkomsten en dergelijke.

Denk tevens aan de uitgifte van nieuwe aandelen of de vermindering van kapitaal, het doen van dividenduitkeringen en aan zaken rond de besluitvorming in de onderneming en de vastlegging daarvan in aandeelhoudersbesluiten of notulen.

Wij beschikken tevens over expertise ten aanzien van de commerciële relaties die een onderneming aangaat. Denk aan het opstellen van- of geschillen over productie- en afnameovereenkomsten, leverantiecontracten, “service level agreements”, distributie- en agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, licentieovereenkomsten en dergelijke.  Deze expertise geldt niet alleen voor contractuele relaties in Nederland, maar ook voor internationale aangelegenheden. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op de expertise binnen ons internationale netwerk van advocatenkantoren EuréseaU.

Contactpersonen