Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Binnen de sectie ondernemingsrecht zijn zes advocaten actief die gespecialiseerd zijn op het gebied van het ondernemingsrecht in brede zin.
 

Organisatie van uw onderneming

Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van een keuze voor de rechtsvorm, zoals een vennootschap onder firma, NV, BV of coöperatie, of bij het opzetten of (her)structureren van een groep van vennootschappen. Daarbij wordt (onder andere) aandacht besteed aan risicospreiding en de zeggenschap en de verdeling van winst. Is het nodig aandelen met of zonder stem- of winstrecht uit te geven, kan gebruik worden gemaakt van letteraandelen of is het verstandig aandelen te certificeren?

Ook geven wij gericht advies over de samenstelling van- en besluitvorming binnen het bestuur en overige organen van de vennootschap. Moet er een one tier board en een raad van commissarissen worden ingesteld en is een directiereglement gewenst? Wij adviseren tevens over (het voorkomen van) de aansprakelijkheden die bij deze onderwerpen van belang kunnen zijn, zoals bestuurdersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van toezichthouders.

Indien samenwerking met andere partijen wordt aangegaan, of een andere partij, zoals een investeerder, gaat participeren, adviseren wij u over de voor u meest geschikte opties. Ook zorgen wij voor de schriftelijke vastlegging daarvan door het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, overeenkomsten van geldlening, managementovereenkomsten en dergelijke.

Denk tevens aan de uitgifte van nieuwe aandelen of de vermindering van kapitaal, het doen van dividenduitkeringen en aan zaken rond de besluitvorming in de onderneming en de vastlegging daarvan in aandeelhoudersbesluiten of notulen.
 

Verhouding commerciële partners

Behalve in kwesties rond de organisatie van uw onderneming beschikken wij over de benodigde expertise ten aanzien van de commerciële relaties die een onderneming aangaat. Denk aan het opstellen van- of geschillen over productie- en afnameovereenkomsten, leverantiecontracten, “service level agreements”, distributie- en agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, licentieovereenkomsten en dergelijke.  Deze expertise geldt niet alleen voor contractuele relaties in Nederland, maar ook voor internationale aangelegenheden. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op de expertise binnen ons internationale netwerk van advocatenkantoren EuréseaU.

Contactpersonen