Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022 – Laat uw arbeidsovereenkomst checken voor EUR 250,–

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022 – Laat uw arbeidsovereenkomst checken voor EUR 250,–

Op 21 juni 2022, is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen door de Eerste Kamer. Hierdoor wordt op 1 augustus 2022 een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht, die direct gevolgen zullen hebben voor bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  1. het nevenwerkzaamhedenbeding;
  2. het studiekostenbeding;
  3. informatieverplichting bij het aangaan/wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

 

Via deze link kunt u het artikel downloaden waarin wij de wijzigingen uitgebreid toelichten. In hoofdlijnen houden de wijzigingen het volgende in.

 

Wijziging 1: nevenwerkzaamheden zijn (in beginsel) toegestaan

Het verrichten van nevenwerkzaamheden door de werknemer mag alleen worden verboden op grond van objectieve redenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschermen van uw bedrijfsgeheimen, de gezondheid en veiligheid van de werknemer, maar ook het voorkomen van tegenstrijdige belangen. Een algeheel verbod op alle mogelijke nevenwerkzaamheden is niet langer zomaar mogelijk. De wetgever heeft aangegeven dat er een hoge drempel gaat gelden voor het verbieden van nevenwerkzaamheden. Na de wetswijziging is een verbod op nevenwerkzaamheden zonder objectieve redenen niet (langer) geldig. Maatwerk is dus nodig.

 

Wijziging 2: studiekostenbeding

Verplichte opleidingen die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren, moeten kosteloos worden aangeboden, de studietijd moet als arbeidstijd worden aangemerkt en de opleiding moet zoveel als mogelijk in de reguliere werktijd plaatsvinden. Dit geldt niet voor niet-verplichte opleidingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de werknemer en/of diens promotiekansen.

Het is dan ook van belang een onderscheid te maken tussen wettelijk (of bij CAO) verplichte scholing en niet verplichte scholing. Een studiekostenbeding in strijd met de wettelijke regeling is niet geldig.

 

Wijziging 3: informatieverplichting bij het aangaan/wijzigen van de arbeidsovereenkomst

In veel gevallen moet de werknemer binnen een week na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk worden geïnformeerd over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Welke punten dit precies zijn, kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Veel van deze punten bestonden al, maar worden door de wetswijziging aangescherpt of uitgebreid. Daarnaast wijzigt de manier waarop een werknemer mag/moet worden geïnformeerd. Als u niet (tijdig) aan deze informatieverplichting voldoet, kunt u mogelijk aansprakelijk worden gehouden voor schade die de werknemer daardoor lijdt.

 

Pas de (model) arbeidsovereenkomsten aan!

Deze wijzigingen gelden ook voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 augustus 2022 zijn overeengekomen. Het is dus noodzakelijk ook de bestaande overeenkomsten kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen. Nevenwerkzaamheden- en studiekostenbedingen die op 1 augustus 2022 niet aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen, verliezen per direct hun geldigheid.

 

Compliance check voor EUR 250,–

Veel van de arbeidsovereenkomsten die wij dagelijks onder ogen krijgen voldoen (nog) niet aan de nieuwe wetgeving. Mogelijk geldt dit ook voor de binnen uw organisatie gebruikte arbeidsovereenkomst(en). Om te voorkomen dat u schadeplichtig wordt of uw studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbedingen vanaf 1 augustus 2022 hun geldigheid verliezen, is het noodzakelijk om voor die tijd uw arbeidsovereenkomsten te controleren en deze  waar nodig aan te vullen of te wijzigen. Uiteraard helpen wij u graag bij het beoordelen en waar nodig aanpassen van uw arbeidsovereenkomsten.

 Voor EUR 250,- excl. BTW kunnen wij uw huidige arbeidsovereenkomst en personeelshandboek/personeelsregelingen controleren en adviseren of aanpassing aan de nieuwe wet nodig is. Voor dit bedrag weet u dus of aanpassingen moeten plaatsvinden. Desgewenst kunnen wij u vervolgens nader adviseren over concrete aanpassingen die aansluiten bij de wensen van uw organisatie. Wilt u van dit aanbod gebruik maken of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via één van de onderstaande contactpersonen:

 

HerikVerhulst N.V.

Sectie Arbeidsrecht:

image image image
Arjen Kampherbeek

E-mail | Profiel | 06-53388641

Helma van Dijk

E-mail | Profiel | 06-11367770

Erick Hagendoorn

E-mail | Profiel | 06-82360373

image
Laura Smit

E-mail | Profiel | 06-33793451

Delano Bosman

E-mail | Profiel | 06-82043840

 

Deze publicatie heeft slechts ten doel algemene informatie te verschaffen omtrent de daarin opgenomen onderwerpen en vormt geen juridisch advies in een concrete zaak. Deze publicatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar HerikVerhulst N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie. Aansprakelijkheid kan uitsluitend worden aanvaard voor concrete op verzoek uitgebrachte juridische adviezen.