Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

WHOA: surseance en/of faillissement vermijden door een dwangakkoord

Op 6 oktober jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft aangenomen. De verwachting is dat deze op 1 januari 2021 of zelfs al eerder in werking zal treden.

Een belangrijk doel van de WHOA is het vergroten van herstructureringsmogelijkheden en overlevingskansen van (in de kern gezonde) ondernemingen. De kern van de wet is dat onwillige schuldeisers onder voorwaarden kunnen worden gedwongen om in te stemmen met een akkoord. Met een goede toepassing van de WHOA zullen surseances en faillissementen kunnen worden voorkomen.

Ons team Herstructurering en Insolventie volgt de ontwikkelingen in het kader van de WHOA op de voet. Om u een goede eerste indruk van de WHOA te geven, stelden wij onderstaande one pager op, met daarin weergegeven de essentie en hoofdlijnen van de wet. Door op de one pager te klikken, opent u een goed leesbare versie.

Aarzel niet om nu al contact op te nemen met een van onze insolventierechtspecialisten als u wilt spreken over de mogelijkheden die WHOA biedt. Uiteraard kunt u ook bij hen terecht als u andere vragen ter zake mogelijke herstructureringen en/of een (naderende) insolventie heeft.

Klik hier om de one pager WHOA in PDF te downloaden.