Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Rendement op aandelen niet voor erfgenamen

In een testament kan worden opgenomen wie erfgenaam is of wie wordt onterfd. Ook kan in een testament worden opgenomen dat aan iemand (dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand anders) een legaat wordt afgegeven. Die persoon is de legataris. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar het kan ook om goederen gaan, zoals aandelen in een BV.

Vaak staat in een testament dat een legaat binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld één jaar) na het overlijden moet worden afgegeven. Het is de bedoeling dat die termijn wordt nagekomen. Een legaat kan vanaf het overlijden worden opgeëist, tenzij in het testament een andere termijn is bepaald.

De legataris heeft echter al vanaf het overlijden recht op het rendement van het legaat, bijvoorbeeld het rendement van de aandelen in de BV. Als de aandelen pas één jaar na het overlijden worden afgegeven, moeten de erfgenamen het rendement over die periode afgeven/vergoeden aan de legataris. Dat kan om aanzienlijke bedragen gaan. Het rendement op de gelegateerde aandelen is dus niet voor de erfgenamen. De Rechtbank Noord-Holland heeft dat in een soortgelijke kwestie recent geoordeeld.

Aandelen kunnen ook minder waard worden, zoals nu ook rond de Corona-crisis het geval kan zijn. Als het legaat van de aandelen in de BV nog niet is afgegeven en de waarde van de aandelen is gedaald, kan dat betekenen dat de erfgenamen de waardedaling aan de legataris moeten vergoeden en dat zij voor die schade aansprakelijk zijn. Dat kan eveneens om aanzienlijke bedragen gaan. Denk bijvoorbeeld ook aan een effectenrekening die als legaat wordt nagelaten en die in waarde is gedaald.

Het is daarom van belang om een nalatenschap zo snel mogelijk in kaart te brengen om te voorkomen dat schade wordt veroorzaakt. Goede begeleiding en advisering door een erfrechtspecialist die ook (toegang tot) kennis en ervaring van ondernemingsrecht heeft, is essentieel. Ik adviseer en begeleid, al dan niet met ondersteuning van één van mijn kantoorgenoten in het ondernemingsrecht, zeer regelmatig betrokkenen bij een nalatenschap waarvan aandelen in een BV deel uitmaken. Neem voor vragen, advies en begeleiding contact met mij op via peet@herikverhulst.nl.