Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Pensioenfondsen op oorlogspad

Op zondag 18 september 2022 was Arjen Kampherbeek één van de geïnterviewden in het onderzoeksjournalistiek programma Pointer Radio van Radio 1. Het centrale onderwerp was de wijze waarop bedrijfstakpensioenfondsen bedrijven proberen te dwingen tot aansluiting, ook in gevallen waarin de werkingssfeer onvoldoende duidelijk is. In de uitzending van Pointer Radio werden de problemen met verplichtstellingsbesluiten en de uitleg daarvan helder uiteengezet.

Arjen werd geïnterviewd naar aanleiding van de procedure die hij in twee instanties met succes heeft gevoerd tegen het Bpf Zoetwaren (vindplaats: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:832).

Arjen heeft veel van dergelijke zaken in behandeling en in behandeling gehad, onder andere tegen Bpf MITT, Bpf PGB, Bpf Detailhandel, Bpf Foodservice, Bpf VLEP en Bpf STIPP. Veelal kon na een juridische discussie met het pensioenfonds een procedure worden voorkomen.

In de uitzending kwam onder meer aan de orde dat bedrijven door het optreden van pensioenfondsen tot procedures met soms forse kosten kunnen worden gedwongen, maar ook dat in diverse aantal zaken de verplichte aansluiting na een juridische discussie over de werkingssfeer niet werd doorgezet. Een goede juridische beoordeling is dus belangrijk en kan veel risico’s en kosten voorkomen.

Hieronder de link naar het programma.

http://www.radio1.nl/pointer