Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Partner heeft recht op meer verlof na geboorte baby

Op 13 november 2018 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer Wet invoering extra geboorteverlof (wet WIEG) aanvaard. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in een ruimere verlofregeling voor de partner na geboorte van een baby. Elke ondernemer dient derhalve rekening te houden met een langere afwezigheid van partners na geboorte van een kind.

 

Wat wijzigt er?

Tot 1 januari 2019 had een partner bij de geboorte van een kind recht op 2 dagen kraamverlof. Dit kraamverlof is vervangen door het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof.

 

Geboorteverlof

Het geboorteverlof is gelijk aan maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur is dit derhalve 5 dagen (40 uur). De werknemer kan het geboorteverlof binnen 4 weken opnemen vanaf de dag na de bevalling. Gedurende het geboorteverlof houdt de werknemer recht op zijn loon. De werkgever kan het geboorteverlof niet weigeren.

Het geboorteverlof is op 1 januari 2019 in werking getreden.

 

Aanvullend geboorteverlof

Daarnaast heeft de werknemer recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur, bedraagt het aanvullend geboorteverlof derhalve 25 dagen (200 uur). De werknemer dient eerst het geboorteverlof op te nemen. Het aanvullend geboorteverlof dient te worden opgenomen binnen 6 maanden na de eerste dag van de geboorte. De werkgever hoeft het loon gedurende het aanvullend geboorteverlof niet door te betalen. Wel heeft de werknemer recht op een uitkering. Deze uitkering dient de werkgever bij het UWV aan te vragen. Dit gaat op een vergelijkbare manier als het zwangerschaps- en bevallingsverlof. De uitkering bedraagt 70% van het (gemaximeerde) dagloon en wordt door het UWV aan de werkgever uitgekeerd.

Het verlof wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. Enkel in geval van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan de werkgever bepalen dat het verlof anders vastgesteld dient te worden.

De datum van inwerkingtreding is 1 juli 2020.

 

Adoptie- en pleegverlof

Tot 1 januari 2019 had een ouder recht op 4 weken adoptie of pleegverlof. Dit is verruimd naar 6 weken.

Ook deze regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Een werknemer moet minimaal 4 weken van tevoren bij de werkgever melding maken van zijn voornemen om verlof op te nemen. De werkgever mag de werknemer wel al eerder vragen of hij/zij verwacht verlof op te gaan nemen.

In veel personeelshandboeken en bedrijfsregelingen is nog de ‘oude’ regeling van 2 dagen kraamverlof en 4 weken adoptie- en pleegverlof opgenomen. De werkgever doet er goed aan de geldende regelingen op korte termijn aan te passen aan de Wet WIEG. Dit is wellicht tevens een goed moment voor het updaten van de binnen uw onderneming geldende regelingen.

 

Indien u naar aanleiding van dit onderwerp vragen heeft, neem dan gerust contact op met de schrijver van dit artikel Mieke Bestebreurtje of een van onze arbeidsrechtspecialisten.