Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Optimaliseer uw juridisch rendement: 3 tips

Ondernemers werken hard en nemen risico’s. Dat terwijl de marges vaak beperkt zijn. Als alles goed gaat, resteert aan het einde van het jaar een tevreden gevoel. Mooie zwarte cijfers prijken dan onder de streep. Echter, juridisch malheur heeft helaas regelmatig een aanzienlijk negatief effect op de resultaten.

In de praktijk blijkt dat juridische problemen met een geringe inspanning vaak te voorkomen zijn. Anders gezegd, met een kleine investering kunt u een heel behoorlijk rendement behalen. HerikVerhulst N.V. presenteert u daarom drie tips voor een optimaal juridisch rendement.

Nummer 1. Algemene voorwaarden
Niet zelden komt het voor dat een beroep op een bepaling in de algemene voorwaarden strandt, bijvoorbeeld een beroep op een aansprakelijkheidsbeperking of eigendomsvoorbehoud, omdat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Veelal komt dit doordat de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard of niet ter hand zijn gesteld. Dat is jammer, omdat het slechts een kleine moeite is. Zorg er daarom altijd voor dat de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en dat u deze toestuurt uiterlijk op het moment dat u een overeenkomst sluit. Het is daarbij belangrijk dat u de betreffende stukken bewaart, zodat u dit, ook 3 jaar later, kunt bewijzen. Maak dit één keer een best-practice in uw bedrijf en geniet jarenlang van rendement.

Nummer 2. Recht van reclame
Als u zaken geleverd hebt aan een partij die failliet gaat en geen eigendomsvoorbehoud hebt bedongen, kunt u mogelijk een beroep doen op het recht van reclame. Als de betreffende afnemer nog niet (geheel) heeft betaald, kunt u de koop ongedaan maken en de geleverde zaken terug in eigendom krijgen. Vanzelfsprekend gelden daarvoor voorwaarden. De belangrijkste daarvan is dat u het recht tijdig inroept, want er gelden korte termijnen. Kort gezegd moet u het recht schriftelijk inroepen binnen (i) 6 weken nadat betaling opeisbaar is geworden of (ii) 60 dagen na levering. Dit recht is gratis en hoeft u niet te bedingen. Tel uit uw winst!

Nummer 3. Rechter of arbiter
Als u een contract sluit met een buitenlandse partij, moet u vooraf goed nadenken over welke rechter of arbiter u daarin aanwijst in geval van geschillen. Deze keuze heeft namelijk belangrijke gevolgen. Als het moet, is het namelijk prettig als u in Nederland kunt procederen en niet in een ver oord. Daarnaast is de keuze tussen de overheidsrechter of arbitrage van groot belang. Indien u zaken doet binnen de EU, volstaat de rechtbank meestal. Indien u zaken doet buiten de EU, kunt u over het algemeen beter voor arbitrage kiezen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u niet veel kunt met het (tegen aanzienlijke kosten verkregen) vonnis van de Nederlandse rechter. Met een arbitraal vonnis kunt u buiten Europa over het algemeen beter uit de voeten. Ondernemers weten: slim zaaien is goed oogsten! Dat geldt hiervoor dus ook.

Indien u naar aanleiding van dit onderwerp vragen heeft, neem dan gerust contact op met de schrijver van dit artikel Pier Beerda.

 

Deze publicatie heeft slechts ten doel algemene informatie te verschaffen omtrent de daarin opgenomen onderwerpen en vormt geen juridisch advies in een concrete zaak. Deze publicatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar HerikVerhulst N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie. Aansprakelijkheid kan uitsluitend worden aanvaard voor concrete op verzoek uitgebrachte juridische adviezen.