Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

NOW 3 maakt reorganiseren mogelijk!

Klik hier om de hoofdlijnen van de verschillende NOW-regelingen te downloaden.

Het wordt mogelijk te reorganiseren tijdens het ontvangen van de NOW 3 subsidie, zonder dat dit direct ten koste gaat van de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ondernemingen voorzichtig weer op eigen benen staan, zonder dat een continu infuus van overheidsmiddelen nodig is.

Op 30 september 2020 zijn de contouren van de NOW 3 bekend gemaakt, deze kunt u hier teruglezen in de Kamerbrief. In het kort zullen er drie tranches komen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Per tranche zal de hoogte van de subsidie afnemen, maar komt er ook meer vrijheid voor ondernemers om de organisatie nieuw vorm te geven. Zo komt de ontslagboete te vervallen, geldt er een loonvrijstelling waardoor een beperkte daling in de loonsom geen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie en is er geen verplichting meer tot overleg met vakbonden over werkbehoud. Wel gelden de gebruikelijke regels bij ontslag en moet bij een bedrijfseconomisch ontslag telefonisch contact worden opgenomen met het UWV.

NOW 1 en 2 – concernomzet

Ook is er een versoepeling in verband met de vaststelling van de omzetdaling voor de NOW 1 en 2. Indien onder de NOW 1 (en 2) – om welke reden dan ook – de omzetdaling op concernniveau is vastgesteld, maar deze omzetdaling achteraf minder dan 20% blijkt, kan bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie worden geswitched van een aanvraag op concernniveau naar een aanvraag op het niveau van de werkmaatschappij mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Uitgangspunt blijft, indien op concernniveau sprake is van minimaal 20% omzetverlies, moet uit worden gegaan van het omzetverlies op concernniveau.

Verzoek vaststelling subsidie

Let op! Indien u een NOW subsidie heeft aangevraagd, moet u daarna actief een verzoek tot vaststelling van de definitieve subsidie indienen. Doet u dit niet, of niet tijdig, zal het volledig betaalde voorschotbedrag worden teruggevorderd. Hieronder vindt u een handig overzicht van de wijzigingen van de NOW en de termijnen die u daarbij op het netvlies moet houden.

Heeft u hier vragen over, of overweegt uw organisatie te reorganiseren? Wij denken graag met u mee!

 

HerikVerhulst N.V.

Sectie Arbeidsrecht:

Arjen Kampherbeek, Helma van Dijk, Mieke Bestebreurtje, Erick Hagendoorn en Laura Smit