Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt werktijdverkorting

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt werktijdverkorting

De afgelopen dagen hebben veel bedrijven een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Als gevolg van de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zien veel bedrijven zich geconfronteerd met een vermindering van werk en omzet. De regeling werktijdverkorting was echter onvoldoende gericht op de ingrijpende maatregelen in het kader van de corona-uitbraak. Op 17 maart jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen om ondernemingen die door deze maatregelen zijn getroffen tegemoet te komen. Eén van de maatregelen is het invoeren van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voorwaarden

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager verwacht een omzet daling van minstens 20%;
  • De aanvrager zal gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming  geldt, geen ontslag  op grond van bedrijfseconomische omstandigheden aanvragen;

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Na die 3 maanden kan deze eenmalig met 3 maanden worden verlengd.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom. Deze is gerelateerd aan de omzetdaling. Is bijvoorbeeld sprake van een omzetdaling van 50%, dat zal de tegemoetkoming (90% van 50%=) 45% bedragen.

De Werktijdverkorting is reeds aangevraagd

De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Uiteraard geldt de regeling ook voor later ingegane daling van de omzet. Indien reeds een aanvraag werktijdverkorting is ingediend en op deze aanvraag is nog geen beslissing gegeven, dan zal de aanvraag worden omgezet naar een aanvraag voor de NOW.  Is de werktijdverkorting reeds toegekend, dan blijft deze gedurende de eerste 6 weken ongewijzigd.

Gevolgen voor de werknemers

De werknemers hebben recht op doorbetaling van het gebruikelijke loon. In tegenstelling tot de regeling werktijdverkorting, verbruikt de werknemer gedurende de periode dat de NOW van toepassing is geen WW-rechten.

Hoe vraag kan de tegemoetkoming worden aangevraagd?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u nader.

Deze publicatie heeft slechts ten doel algemene informatie te verschaffen omtrent de daarin opgenomen onderwerpen en vormt geen juridisch advies in een concrete zaak. Deze publicatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar
HerikVerhulst N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie. Aansprakelijkheid kan uitsluitend worden aanvaard voor concrete op verzoek uitgebrachte juridische adviezen.