Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Hoe vraag je werktijdverkorting aan?

Hoe vraag je werktijdverkorting aan?

Bedrijven kunnen een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting in geval van bijzondere omstandigheden. Zoals inmiddels alom bekend, is het coronavirus een dergelijke bijzondere omstandigheid. Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting dient er gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken sprake te zijn van een vermindering van werk van minimaal 20%.

De werktijdverkorting kan niet aangevraagd worden voor de flexibele arbeidskrachten, zoals oproepkrachten en de werknemers met een nul-urenovereenkomst. Ook een zzp’er kan geen beroep doen op werktijdverkorting.

Gedurende de periode dat een vergunning is verleend voor werktijdverkorting, is de werkgever ontslagen van de verplichting tot betaling van het loon. Dit geldt uiteraard enkel voor het deel van de werktijdverkorting. De werknemer ontvangt voor dat deel een WW-uitkering. De uitkering bedraagt 70% van het loon, met een maximum van 70% van het maximum dagloon. De werkgever is niet verplicht deze WW-uitkering gedurende de werktijdverkorting aan te vullen. Het is mogelijk dat in een toepasselijke cao een afwijkende regeling is opgenomen.

Aanvraag van de werktijdverkorting kan door middel van het formulier op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=63730&mNch=74dz0xrsma

Is de vergunning tot werktijdverkorting verleend, dan dient hiervan direct melding te worden gemaakt bij het UWV. Dit kan door middel van het formulier Melding Werktijdverkorting op de website van het UWV:

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx

Indien de vergunning is verleend en de melding bij het UWV is gedaan, kan een WW-uitkering voor de werknemers worden aangevraagd:

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx

De vergunning tot werktijdverkorting wordt verleend voor maximaal zes weken. Daarna kan eventueel een verlenging van de vergunning werktijdverkorting worden aangevraagd. Aangezien pas na het verlenen van de vergunning een WW-uitkering voor de werknemers kan worden aangevraagd, zal deze met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Wijzigingen in de aanvraag kunnen ook pas na zes weken worden doorgevoerd.

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om uw specifieke situatie te beoordelen.

Deze publicatie heeft slechts ten doel algemene informatie te verschaffen omtrent de daarin opgenomen onderwerpen en vormt geen juridisch advies in een concrete zaak. Deze publicatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar
HerikVerhulst N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie. Aansprakelijkheid kan uitsluitend worden aanvaard voor concrete op verzoe