Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Corona en doorbetaling van huur

CORONA EN DOORBETALING VAN HUUR

Moet de huur doorbetaald worden, als een huurder van een restaurant of winkel zijn onderneming noodgedwongen heeft moeten sluiten?

Moet een zzp’er die opeens geen inkomsten meer heeft de huur van zijn woning gewoon blijven doorbetalen?

Straks is het 1 april en dat moet weer een maand huur betaald worden. Hoe zal een rechter dan omgaan met deze vragen?

Dat is vooralsnog koffiedik kijken, want rechters hebben zich hierover nog niet uitgesproken. In het overgrote deel van de huurovereenkomsten (waaronder de standaard zogenaamde ROZ contracten) is verder geen rekening gehouden met de situatie dat een huurder als gevolg van de huidige overmachtssituatie plotseling geen inkomsten meer heeft.

In de basis komt het wegvallen van inkomsten om welke reden dan ook voor risico van een huurder. Mijn persoonlijke inschatting is daarom dat een huurder geen aanspraak zal kunnen maken op kwijtschelding van huur.

Mijn inschatting is echter ook, dat een huurder die overtuigend aannemelijk kan maken dat hij de huur als gevolg van de coronacrisis op dit moment onmogelijk volledig kan betalen, van een verhuurder mag verlangen, dat die een open oor heeft voor zijn problemen. En in het bijzonder mag verlangen dat die verhuurder bereid is met hem in overleg te treden over gedeeltelijke opschorting van de huurbetalingsverplichting en een betalingsregeling voor het opgeschorte deel na normalisering van de situatie.

Ik vermoed dat rechters korte metten zullen maken met verhuurders die huurders onder deze omstandigheden genadeloos het mes op de keel zetten.

Advies voor huurders: kaart de problematiek vóór het einde van deze maand aan bij de verhuurder. Wacht niet tot een huurachterstand is opgebouwd.

Advies voor verhuurders: wees redelijk. En besef dat rechtbanken (op wat uitzonderingen na) dicht zijn. Verwacht dus op korte termijn niet teveel van procederen.

Een probleem kan zijn dat ieder zijn eigen perceptie zal hebben van wat redelijk is. Veel ondernemers verkeren in een stress situatie. En stress is niet bevorderlijk voor het maken van objectieve afwegingen. Dus tel tot tien voordat je het overleg afbreekt.

Hulp nodig bij het overleg over huurbetaling en het vastleggen van afspraken? Neem contact op met Peter van der Mersch, vandermersch@herikverhulst.nl