M.V. (Marc) van der Storm

Marc (1963) is sinds 1998 als partner verbonden aan HerikVerhulst N.V. Hij heeft een gespecialiseerde (internationale) ondernemingsrechtelijke praktijk en richt zich daarbij met name op:

Transactiepraktijk

 • fusies en overnames (M&A)
 • joint ventures en andere samenwerkingsverbanden
 • private equity en informal investment
 • commerciële contracten, zoals o.a. distributie-, agentuur-, franchise-, leverantie- en dienstverleningscontracten

Adviespraktijk

 • aandeelhouders- en directiestructuren
 • personenvennootschappen (maatschap/v.o.f.)
 • vennootschapsrecht

Procespraktijk

 • ondernemingsrechtelijke geschillen
 • geschillen m.b.t. commerciële contracten

Opleidingen

 • Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Leiden (1989)
 • Specialisatieopleiding Post Academische Leergang Ondernemingsrecht Fusies en Overnames EUR/Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • VNO-NCW West
 • M&A aan de Maas

Marc van der Storm heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is Marc verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • voorzitter van de Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (Stichting CGR)
 • lid van het excecutive committee van EuréseaU