Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Medezeggenschap

Binnen onze expertise arbeidsrecht ondersteunen wij ondernemingen en ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschap. Werknemers kunnen via het medezeggenschapsrecht invloed uitoefenen op bepaalde kwesties met betrekking tot de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de organisatie gaat het dus om contacten met ondernemingsraad (OR), medezeggenschapsraad, personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering.

De advocaten van HerikVerhulst hebben ruime ervaring aan ‘beide kanten’. Zij begeleiden zowel ondernemingen als medezeggenschapsorganen bij medezeggenschapstrajecten, zoals vraagstukken rondom (complexe) veranderingsprocessen, wijziging van arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en bij fusies en overnames.

Contactpersonen