M. (Rien) Hoogendoorn

Rien (1985) heeft Bedrijfseconomie en Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na afronding van die studies was hij van 2010 tot 2016 verbonden aan HerikVerhulst. Vervolgens is hij enkele jaren als advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht werkzaam geweest bij Windt Le Grand Leeuwenburgh. Sinds september 2020 is Rien opnieuw verbonden aan HerikVerhulst.

Rien is niet enkel een gedreven ondernemingsrechtadvocaat, maar wordt ook door de rechtbank aangesteld als bewindvoerder en curator. Hij gaat tot het uiterste voor de hem toevertrouwde belangen. Vanuit zijn economische achtergrond heeft hij niet alleen oog voor de juridische kant van kwesties, maar ook voor de economische aspecten daarvan. Recente werkzaamheden van Rien zijn onder meer:

Insolventierecht

 • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen, na benoeming door de rechtbank
 • advisering over doorstarttrajecten
 • advisering over (financiële) herstructureringen
 • advisering van bedrijven in moeilijkheden, op verzoek van directie en/of aandeelhouders en/of financiers
 • advisering op het gebied van financiering en zekerheden
 • advisering van bestuurders en/of aandeelhouders bij aansprakelijkheidskwesties

Ondernemingsrecht

 • overnames, zoals aandelentransacties en activa/passiva transacties
 • advisering ter zake het aangaan en verbreken van diverse samenwerkingsvormen (bijv. aandeelhoudersovereenkomsten en joint ventures)
 • advisering bij en het voeren van procedures inzake geschillen tussen stakeholders van ondernemingen
 • opstellen van en adviseren over diverse commerciële contracten
 • advisering en het voeren van procedures bij aansprakelijkheidskwesties

Opleidingen

 • Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Insolad/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Turnaround Management Association (TMA)

Rien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is Rien verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.