Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Mieke Bestebreurtje

Advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht

Mieke streeft naar pragmatische oplossingen voor soms complexe problematiek. Mieke dringt snel door tot de kern van het geschil en hecht eraan haar cliënten snel en effectief bij te staan. Mieke heeft veel kennis van pensioenrecht en ruime (proces) ervaring op het gebied van bijvoorbeeld vraagstukken rondom concurrentiebedingen en overgang van onderneming.

Specialismen

 • ontslagrecht
 • pensioenrecht
 • arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten
 • arbeidsrechtelijke aspecten van overgang van onderneming
 • reorganisaties
 • internationaal / grensoverschrijdend arbeidsrecht
 • non-concurrentiebeding
 • arbeidsrechtelijke positie en ontslag van statutair bestuurder
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • CAO-problematiek
 • medezeggenschapsrecht
 • zieke werknemer en re-integratie

Rechtsgebiedenregister

Mieke Bestebreurtje heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

 • arbeidsrecht 

Op grond van deze registratie is Mieke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • Nederlands recht, strafrecht en privaatrecht, Universiteit Utrecht (2006)
 • Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht 
 • Leergang Pensioenrecht Certified Pension Lawyer (2020)

Lidmaatschappen

Nevenfuncties

 • voorzitter Toetsingscommissie AON Nederland Groep B.V.