M. (Mieke) Bestebreurtje

Mieke (1980) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in de richtingen strafrecht en privaatrecht. Mieke is vanaf begin 2006 werkzaam als advocaat. In 2018 is zij in dienst getreden bij HerikVerhulst N.V.

Mieke is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waarbij zij haar cliënten adviseert over onder meer de volgende onderwerpen:

Specialisaties

 • Ontslagrecht
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsrechtelijke aspecten van overgang van onderneming
 • Reorganisaties
 • Internationaal / grensoverschrijdend arbeidsrecht
 • Non-concurrentiebeding
 • Arbeidsrechtelijke positie en ontslag van statutair bestuurder
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • CAO-problematiek
 • Medezeggenschapsrecht
 • Zieke werknemer en re-integratie

Opleidingen

 • Nederlands recht, strafrecht en privaatrecht, Universiteit Utrecht (2006)
 • Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2010)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Mieke Bestebreurtje heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is Mieke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Toetsingscommissie AON Nederland Groep B.V.