Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Laura Smit

Advocaat arbeidsrecht

Voorafgaand aan haar werk bij HerikVerhulst heeft Laura gewerkt bij verschillende vakbonden. Laura behartigt nu voornamelijk de belangen van werkgevers. Juist haar goede inzicht in de visies van werknemers helpt werkgevers in hun strategie. Laura is zeer betrokken bij haar cliënten, die haar omschrijven als een advocaat die met ‘opgestroopte’ mouwen een zaak oppakt en praktisch handelt.

Specialismen

Laura is gespecialiseerd in het arbeidsrecht (zowel individueel als collectief). Zij adviseert  haar cliënten over de volgende onderwerpen: 
 
 • ontslagrecht (individueel en collectief)
 • arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten
 • bijzondere en beperkende bedingen in de arbeidsovereenkomst
 • cao-recht, cao-geschillen  en cao-onderhandelingen
 • zieke werknemer en re-integratie
 • reorganisaties
 • arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames (overgang van de onderneming)
 • sociale plannen
 • medezeggenschapsrecht (overleg-, advies- en instemmingstrajecten, geschillen met ondernemingsraden, begeleiding ondernemingsraden)

 

Rechtsgebiedenregister

Laura Smit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

 • arbeidsrecht 

 

Op grond van deze registratie is Laura verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • bachelor European Law School, Rijksuniversiteit Groningen (2014)
 • Erasmusprogramma, Georg August Universität Göttingen (2014)
 • master Recht en Onderneming, Universiteit Utrecht (2017)
 • Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2021, cum laude)

Lidmaatschappen