Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Laura Smit

Advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht

Laura is sinds 2018 werkzaam als advocaat op de sectie arbeidsrecht van HerikVerhulst. In haar dagelijkse praktijk houdt zij zich bezig met het arbeidsrecht en het pensioenrecht. Zij heeft inmiddels veel ervaring opgedaan en verschillende specialisatie opleidingen gevolgd, waardoor zij haar cliënten kan voorzien van hoogwaardig juridisch advies. Zij is betrokken bij haar cliënten en gedreven om met haar praktische insteek en oplossingsgerichte manier van werken het beste resultaat voor hen te bereiken.

Specialismen

Laura is gespecialiseerd in het arbeidsrecht (zowel individueel als collectief). Zij adviseert  haar cliënten over de volgende onderwerpen: 
 
 • ontslagrecht (individueel en collectief)
 • arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten
 • bijzondere en beperkende bedingen in de arbeidsovereenkomst
 • cao-recht, cao-geschillen  en cao-onderhandelingen
 • zieke werknemer en re-integratie
 • reorganisaties
 • arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames (overgang van de onderneming)
 • sociale plannen
 • medezeggenschapsrecht (overleg-, advies- en instemmingstrajecten, geschillen met ondernemingsraden, begeleiding ondernemingsraden)
 • pensioenrecht

 

Rechtsgebiedenregister

Laura Smit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

 • arbeidsrecht 

 

Op grond van deze registratie is Laura verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • bachelor European Law School, Rijksuniversiteit Groningen (2014)
 • Erasmusprogramma, Georg August Universität Göttingen (2014)
 • master Recht en Onderneming, Universiteit Utrecht (2017)
 • Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2021, cum laude)
 • leergang pensioenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (2023, cum laude)

Lidmaatschappen