Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Rik van Waasbergen

Advocaat transportrecht en verzekeringsrecht

Rik heeft bijzondere kennis van o.a. het transportrecht, het verzekeringsrecht en internationale handelsrecht en is ‘listed’ als UNUM-arbiter. Rik dringt snel tot de kern van de zaak door. Dankzij zijn ruime ervaring heeft hij niet veel tijd nodig om zijn cliënten van een helder en duidelijk advies te voorzien. Ook in het treffen van rechtsmaatregelen is Rik zeer doortastend. Mede dankzij zijn ervaring als arbiter doorziet hij snel de te verwachten stellingen en maatregelen en acties van de tegenpartij.
 

Specialismen

Transport-, internationaal handels- en verzekeringsrecht

 • behandeling van ladingschades (zowel namens ladingbelanghebbenden als namens vervoerders)
 • geschillen onder bevrachtingsovereenkomsten en dergelijke
 • aanvarings-, bergings- en wrakverwijderingszaken en averij grosse zaken
 • het opstellen van en adviseren over overeenkomsten zoals bevrachtingsovereenkomsten, poolovereenkomsten, commerciële, technische- en managementcontracten, logistieke contracten en algemene voorwaarden
 • bijstand in strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke geschillen met betrekking tot  olieverontreiniging en regelgeving op het gebied van afvalstoffen
 • geschillen en advisering over nationaal en internationaal wegvervoer (CMR en dergelijke) en luchtrecht
 • contracten en geschillen omtrent scheeps- en jachtbouw

Internationaal handelsrecht en Douanerecht

 • geschillen over internationale (handels)contracten
 • advisering over internationale (handels)contracten
 • (internationale) arbitrageprocedures

Verzekeringsrecht (zowel maritiem als het “droge” verzekeringsrecht)

 • dekkingsgeschillen en aansprakelijkheid
 • rechtbank- en arbitrageprocedures

Rechtsgebiedenregister

Rik van Waasbergen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

 • transport- en handelsrecht
 • verzekeringsrecht

Op grond van deze registratie is Rik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1991)
 • Grotius specialisatie opleiding vervoerrecht

Publicaties

Rik van Waasbergen, Dirk Noels & Sander Metzelaar, ‘Het onderscheid “vervoer of expeditie”: een rechtsvergelijking tussen Nederlands en Belgisch recht’, IHT 2022, afl. 2, p. 133-161

Lidmaatschappen