K.H.L. (Rik) van Waasbergen

Rik van WaasbergenRik van Waasbergen studeerde Nederlands recht aan de Leidse Universiteit, waar hij afstudeerde in 1991 met onder andere het afstudeervak maritiem recht. Na zijn studie emigreerde Rik naar Kaapstad, Zuid-Afrika, waar hij werkte bij een grote handelsonderneming. In Kaapstad liep hij ook een stage bij een advocatenkantoor, dat gespecialiseerd is in vervoerrecht. Na bijna twee jaar emigreerde hij terug naar Nederland, waarbij hij terugreisde als matroos aan boord van het motorschip “Silverfjord”.

Rik begon zijn carrière in Nederland als advocaat in 1992 bij NautaDutilh N.V. Hij werd compagnon bij Van der Wiel Advocaten in 2002 en in 2013 partner bij HerikVerhulst N.V.

Transport-, internationaal handels- en verzekeringsrecht

 • behandeling van ladingschades (zowel namens lading belanghebbenden als namens vervoerders)
 • geschillen onder bevrachtingsovereenkomsten en dergelijke
 • aanvarings-, bergings- en wrakverwijderingszaken en averij grosse zaken
 • het opstellen van en adviseren over overeenkomsten zoals bevrachtingsovereenkomsten, poolovereenkomsten, commerciële, technische- en managementcontracten, logistieke contracten en algemene voorwaarden
 • bijstand in strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke geschillen met betrekking tot  olieverontreiniging en regelgeving op het gebied van afvalstoffen
 • geschillen en advisering over nationaal en internationaal wegvervoer (CMR en dergelijke) en luchtrecht
 • contracten en geschillen omtrent scheeps- en jachtbouw

Internationaal handelsrecht en Douanerecht

 • geschillen over internationale (handels) contracten
 • advisering over internationale (handels) contracten
 • (internationale) arbitrage procedures

Verzekeringsrecht (zowel maritiem als het “droge” verzekeringsrecht)

 • dekkingsgeschillen en aansprakelijkheid
 • procedures, zowel bij rechtbanken, als arbitrale procedures

Branches

 • scheepvaart, reders (P&I)
 • transport, logistiek, warehousing
 • internationale handel
 • verzekeringen

Opleidingen

 • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1991)
 • Grotius specialisatie opleiding vervoerrecht

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Nederlandse Vereniging van Zee- en Vervoersrecht
 • Nederlandse Vereniging van Vervoerrecht Advocaten

Rik van Waasbergen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Transport- en handelsrecht

Op grond van deze registratie is Rik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • naast het optreden als advocaat, is Rik ook arbiter in FENEX-arbitrages