J.M. (Jeroen) Peet

Jeroen PeetJeroen (1976) heeft gestudeerd aan Fontys te Eindhoven (HEAO-MER) en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (Nederlands recht) en is sinds 2012 verbonden aan HerikVerhulst N.V. Hij is gespecialiseerd in:

Advisering in het erfrecht en familierecht

 • afwikkelen en verdelen nalatenschap
 • executeur / bewindvoerder / vereffenaar in een nalatenschap
 • legitieme portie (kindsdeel)
 • beoordelen testament
 • echtscheiding / einde samenleving
 • kinder- en partneralimentatie
 • erkenning, gezag en omgang
 • afwikkelen en beoordelen huwelijkse voorwaarden
 • periodiek en finaal verrekenbeding
 • https://allesovererven.nl/specialist/jeroen-peet/

Scheidingsmediation

 • als scheidingsmediator echtparen/partners begeleiden in het kader van het beëindigen van hun huwelijk/relatie met alle daarbij behorende regelingen

Geschillen en procedures

 • geschillen tussen (ex-)partners en erfgenamen
 • aansprakelijkheid executeur

Jeroen realiseert zich dat een overlijden en een echtscheiding een grote emotionele weerslag hebben op de cliënt en de directe omgeving. Jeroen biedt aan de cliënt deskundige en juridische begeleiding die rekening houdt met alle factoren. Een persoonlijke benadering met oog voor de aanwezige belangen staat daarbij voorop.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Radboud Universiteit (2003)
 • HEAO-MER, Fontys (2000)
 • Specialisatieopleiding erfrecht
 • Specialisatieopleiding familierecht
 • Specialisatieopleiding mediation

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
 • Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
 • Vereniging Familie- en Jeugdrecht
 • JCI Rotterdam Haven
 • CBMC

Jeroen Peet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en familierecht
 • Erfrecht

Op grond van deze registratie is Jeroen verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.