Herstructurering en Insolventie

Herstructurering en Insolventie

Vier van onze advocaten worden regelmatig benoemd door de Rechtbank tot curator en bewindvoerder. Daardoor kennen zij zeer goed de faillissementswet en de andere wet- en regelgeving die ook van belang is voor de zaken waarin zij niet als curator en bewindvoerder optreden. Dat varieert van kwesties over bancaire financiering en zekerheden, bestuursaansprakelijkheid tot fiscaal bodembeslag. Onze advocaten weten praktisch de weg in een omgeving die voor andere adviseurs een mijnenveld is. Veel van deze advocaten hebben naast hun opleiding als advocaat, ook externe opleidingen genoten, zoals de intensieve “Grotius”-opleidingen Insolventierecht en Financiering en Zekerheden.

Bijstaan van bedrijven in moeilijkheden, hun bestuurders / aandeelhouders en kopers van activa

Vanwege onze expertise worden wij zeer regelmatig ingeschakeld bij bedrijven in moeilijkheden. Daarbij treden wij op voor ofwel het bedrijf, ofwel voor bestuurders en/of aandeelhouders. Het spanningsveld vlak voor insolventie kan vaak druk opleveren waarbij meer partijen bereid zijn water bij de wijn doen. Dit kan het verschil betekenen tussen overleven en niet-overleven. Bij een overlevingsscenario kunnen werkgelegenheid en de evidente voordelen van het ‘going concern’ opereren vaak worden gered. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan adviseren wij over welke insolventiemaatregel het meest passend is en bijdraagt aan minimalisering van de schade.

Naast het voorgaande worden wij met regelmaat ingeschakeld om kopers te assisteren die geïnteresseerd zijn om een onderneming in moeilijkheden over te nemen vóór faillissement en tijdens faillissement. Het boeiende van deze praktijk is dat onze ervaring vervolgens ook weer een waardevolle bijdrage oplevert bij ons optreden als curator en bewindvoerder in andere aangelegenheden.

Procedures

Als het zover moet komen, treden wij regelmatig op voor bestuurders van bedrijven in moeilijkheden die worden aangesproken, voor schuldeisers waaronder begrepen leveranciers, en voor andere stakeholders.

Tarifering

Onder onze cliënten bevinden zich vaak ook cliënten die (uiteindelijk als aandeelhouder) zelf de kosten van de advisering dragen. Vanuit dat perspectief zijn wij gewend te werken met scherpe tarieven en, als de zaak zich daartoe leent, fixed fees. Vanwege de aard van de praktijk, en het feit dat onder de beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten geen andere vorm van zekerheid is toegestaan, kan het noodzakelijk zijn dat op voorschotbasis wordt gewerkt.

Contactpersonen