Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Helma van Dijk

Advocaat arbeidsrecht

Helma heeft ruime (internationale) ervaring in het arbeidsrecht en heeft vele cliënten in verschillende sectoren, waaronder bedrijven in de logistieke sector, (internationale) handelsbedrijven en de non-profit sector. Daarnaast is Helma ook extern gecertificeerd vertrouwenspersoon. Haar cliënten omschrijven haar als zeer gedreven en oplossingsgericht, met een scherp oog voor de belangen van haar cliënten.

Specialismen

 • arbeids- en ontslagrecht in brede zin, waaronder begeleiding bij reorganisaties/collectief ontslag en individuele ontslagzaken
 • arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames (overgang van onderneming)
 • internationale aspecten van het arbeidsrecht/internationaal arbeidsrecht
 • CAO-problematiek
 • medezeggenschapsrecht
 • non-concurrentiebedingen
 • werktijden en werkomstandigheden
 • arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van arbeidsongeschiktheid
 • bedrijfstakpensioen-problematiek
 • arbeidsrechtelijke aspecten van faillissementen
 • positie van statutair directeur en hoger management (bij arbeidsconflicten)
 • opstellen van arbeidsrechtelijke regelingen, waaronder sociale plannen
 • arbeidsrecht voor schepelingen/bemanning in de zee- en binnenvaart
 • (maritieme) werkgeversaansprakelijkheid
 • gelijke behandelingsvraagstukken
 • privacy en dataprotectie

Rechtsgebiedenregister 

Helma van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

 • arbeidsrecht 

Op grond van deze registratie is Helma verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam (1990)
 • internationaal recht, Universiteit Athene (1989/1990)
 • Post Academische leergang Arbeidsrecht, EUR/Hugo Sinzheimer Instituut
 • Opleiding Vertrouwenspersoon bij Landelijk Instituut Vertrouwenspersoon (2023)

Publicaties

 • W.M. van Dijk, ‘Maritime Labour Convention 2006: een uniforme regeling voor leef- en werkomstandigheden aan boord van zeeschepen’, TVR 2007-5
 • W.M. van Dijk, ‘De ‘Maritime Labour Convention’: tijd voor een update’, TVR 2015-5/6

Lidmaatschappen

Nevenfuncties

 • voorzitter van de Rotterdamse fractie van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten
 • treedt op als spreker met betrekking tot arbeidsrechtelijke onderwerpen
 • ambassadeur van de Stichting Rotterdam RibRally