Haven, Handel en Logistiek

Haven & logistiek

Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de logistieke dienstverlening, waaronder vervoer over zee, binnenvaart, vervoer over de weg, lucht en spoor. Zij houden zich tevens veelvuldig bezig met op- en overslag en expeditie en hebben uitgebreide ervaring met het behandelen van ladingsschades (zowel voor ladingbelanghebbenden als voor vervoerders en verzekeraars), geschillen onder bevrachtingsovereenkomsten, beperkingsprocedures, douane rechtelijke kwesties en afvalstoffen regelgeving.

(Internationale) handel

Wij adviseren over alle takken van (internationale) handel, waaronder de totstandkoming en naleving van commerciële contracten (koop/verkoop, distributie, agentuur, franchise etc.) en algemene voorwaarden.

Procedures

Soms is het onvermijdelijk dat het op een procedure aankomt. Wij beschikken over de ervaring en expertise om u daarin bij te staan. Dat varieert van beslagleggingen tot het voeren van kort gedingen, reguliere procedures voor de rechtbanken en hoven en (internationale) arbitrages.

In buitenlandse procedures maken wij gebruik van buitenlandse advocaten die hun sporen in het (maritieme) recht hebben verdiend.

Contactpersonen