E.W. (Eric) Spreij

Eric (1973) heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is sinds 2001 verbonden aan HerikVerhulst N.V. (vanaf 2010 als partner). Hij is gespecialiseerd in:

 

Transactiepraktijk

 • fusies en overnames
 • joint ventures en andere vormen van samenwerking
 • herstructureringen

 • private equity en informal investments
 • agentuur- en distributieovereenkomsten, franchise, leverantiecontracten en algemene voorwaarden

Procespraktijk

 • geschillen tussen aandeelhouders, bestuur en/of RvC
 • overnamegeschillen
 • non-concurrentiebedingen
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Adviespraktijk

 • corporate governance
 • de positie van statutair bestuurders
 • vennootschapsrecht
 • opzetten holdingstructuren

 

Eric beseft als geen ander dat cliënten oplossingen willen. Het recht is geen doel op zich maar een middel om die oplossing te bereiken. Eric werkt voor het bedrijfsleven in binnen- en buitenland en heeft specifieke ervaring binnen de branches food, haven, transport, metaal en techniek en (cleantech) industrie.

Eric heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is Eric verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Recente zaken

Klik hier voor recente zaken van Eric Spreij.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit (2000)
 • Grotius specialisatieopleiding Fusies & Overnames
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vereniging voor Handelsrecht
 • Vereniging Corporate Litigation
 • M&A aan de Maas, een Rotterdams netwerk van M&A professionals

Nevenfuncties

 • Eric vervult verschillende nevenfuncties, waaronder die van voorzitter van Stichting Cameretten en bestuurslid bij Stichting Ambulance Wens. Ook geeft hij met enige regelmaat cursussen over ondernemingsrechtelijke onderwerpen.