E. (Erick) Hagendoorn

Erick (1984) is in 2015 begonnen als advocaat bij HVG Law en vanaf 2020 in dienst van HerikVerhulst. Daarvoor is hij vierenhalf jaar werkzaam geweest als jurist bij DAS Rechtsbijstand. In die periode heeft hij naast zijn werk in 2015 de specialistische master arbeidsrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat werkt Erick als buitenpromovendus bij de Erasmus Universiteit aan een onderzoek naar het recht op vrije arbeidskeuze.

Arbeidsrecht

Erick is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waarbij hij zijn cliënten adviseert over onder andere de volgende onderwerpen:

•           Wet Normering Topinkomens (WNT)

•           Statutair bestuurders

•           Medezeggenschapsrecht

•           Bijzondere / beperkende bedingen in de arbeidsovereenkomst

•           CAO-recht

•           Flexibele arbeidsrelaties

•           Overgang van onderneming

•           Reorganisaties / collectief ontslag

•           Arbeidsrechtelijke privacyvraagstukken

Opleidingen

•           Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2019, cum laude)

•           Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, master arbeidsrecht (2015)

Publicaties

Erick publiceert regelmatig in juridische tijdschriften. Daarnaast is Erick auteur van het hoofdstuk ‘Bijzondere beloningsregels WNT’ in SDU Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Klik hier voor een overzicht van de publicaties van Erick.

Lidmaatschappen

•           Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)

•           Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

•           Vereniging Jonge Arbeidsrechtadvocaten (VJAA)

Erick heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

•           Arbeidsrecht

            - Collectief ontslag

            - Medezeggenschap

Op grond van deze registratie is Erick verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.