Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Evert Leemreis

Advocaat Corporate / M&A

Evert richt zich binnen de sectie Ondernemingsrecht op het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zijn analytische vermogen en gespecialiseerde kennis zet hij in bij het opstellen van adviezen en het begeleiden van M&A-trajecten, zonder een praktische werkwijze uit het oog te verliezen. Dat leidt tot een zeer effectieve en overtuigende aanpak. Evert is advocaat sinds 2008, vanaf 2013 bij HerikVerhulst.

Specialismen

Ondernemingsrecht

 • fusies en splitsingen
 • joint ventures
 • oprichting en vestiging van vennootschappen (zoals de NV, BV, maatschap, v.o.f. en CV), stichtingen en verenigingen
 • overnames, zoals aandelentransacties en activa/passiva transacties
 • diverse ondernemingsrechtelijke overeenkomsten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten
 • het opstellen van en adviseren over commerciële contracten, waaronder leverantiecontracten en algemene voorwaarden
 • ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder het voeren van juridische procedures, zowel bij de rechtbank als bij de Ondernemingskamer (enquêterecht, jaarrekeningen procedures, uitkoop, uitstoot etc.)

Rechtsgebiedenregister

Evert Leemreis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

 • ondernemingsrecht 

Op grond van deze registratie is Evert verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Privaatrecht, Universiteit Utrecht (2008)
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude)

Lidmaatschappen

Nevenfuncties

 • Evert is redacteur bij de OR-Updates; een vakinhoudelijke wekelijkse uitgave met betrekking tot de meest recente ondernemingsrechtelijke jurisprudentie.