E.H. (Evert) Leemreis

Evert (1982) heeft Nederlands recht (master Privaatrecht) gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hij rondde zijn studie af in 2008 en is sinds dat jaar ook werkzaam als advocaat. In 2013 is Evert in dienst getreden bij Van den Herik & Verhulst Advocaten. Evert staat nationale en internationale cliënten bij die werkzaam zijn in diverse branches. Een praktisch en op maat gesneden advies in begrijpelijke taal, dat is waar Evert voor staat. 

Evert is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waarbij hij zijn cliënten adviseert over de volgende onderwerpen:

 • fusies en splitsingen
 • joint ventures
 • oprichting en vestiging van vennootschappen (zoals de NV, BV, maatschap, v.o.f. en CV), stichtingen en verenigingen
 • overnames, zoals aandelentransacties en activa/passiva transacties
 • diverse ondernemingsrechtelijke overeenkomsten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten
 • het opstellen van en adviseren over commerciële contracten, waaronder leverantiecontracten en algemene voorwaarden
 • ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder het voeren van juridische procedures, zowel bij de rechtbank als bij de Ondernemingskamer (enquêterecht, jaarrekeningen procedures, uitkoop, uitstoot etc.)

Opleidingen

 • Nederlands recht, Privaatrecht, Universiteit Utrecht (2008)
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2015, cum laude)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Evert Leemreis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is Evert verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • Evert is redacteur bij de OR-Updates; een vakinhoudelijke wekelijkse uitgave met betrekking tot de meest recente ondernemingsrechtelijke jurisprudentie.