Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Corporate litigation

De advocaten binnen de sectie Corporate / M&A hebben veel ervaring in “corporate” geschillen, overnamegeschillen en commerciële geschillen.

Corporate geschillen

geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en overige stakeholders bij een onderneming

 • problemen binnen joint ventures
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concernaansprakelijkheid
 • geschillen over corporate governance
 • misbruik van corporate opportunities en kwesties van tegenstrijdig belang
 • geschillen met betrekking tot medezeggenschap/ ondernemingsraden

Overnamegeschillen

 • afgebroken onderhandelingen
 • post-closing geschillen
 • garantie- en vrijwaringclaims
 • onrechtmatige concurrentie
 • discussies over nabetalingen op de koopprijs (earn out)

 

Commerciële geschillen

 • geschillen over (internationale) koop- en verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, leverantiecontracten, agentuur- en distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en overige commerciële overeenkomsten

 

Oplossingen

Geschillen worden door onze advocaten bij voorkeur op efficiënte en praktische wijze opgelost, vaak zonder procedures. Daarom beginnen wij altijd met een zorgvuldige juridische en strategische analyse. Dit leidt tot een goede inschatting van de (onderhandelings)positie. Wanneer  het echter onvermijdelijk (of zelfs nodig) is dat het op een procedure aankomt,  hebben wij de ervaring en expertise om die te voeren. Dat varieert van beslagleggingen en procedures voor rechtbanken en hoven tot enquêteprocedures en arbitrages.  

Contactpersonen