Corporate Litigation

Corporate litigation

De advocaten van de sectie corporate litigation zijn gespecialiseerd in "corporate" geschillen, overnamegeschillen en commerciële geschillen.

Corporate geschillen

 • geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en overige stakeholders bij een onderneming;
 • problemen binnen joint ventures;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • concernaansprakelijkheid;
 • geschillen over corporate governance;
 • het onthouden van corporate opportunities en kwesties van tegenstrijdig belang;
 • geschillen met betrekking tot medezeggenschap/ondernemingsraden.

     

Overnamegeschillen

 • afgebroken onderhandelingen;
 • post-closing geschillen;
 • garantie- en vrijwaringclaims;
 • onrechtmatige concurrentie;
 • discussies over nabetalingen op de kooprijs (earn out).

 

Commerciële geschillen

 • geschillen over (internationale) koop- en verkoopovereenkomsten, algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, leverantiecontracten,agentuur- en distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en overige commerciële overeenkomsten.

 

Oplossingen

Geschillen worden door onze advocaten bij voorkeur op efficiënte en praktische wijze opgelost, vaak zonder procedures. Daarom beginnen wij altijd met een zorgvuldige juridische en strategische analyse. Dit leidt tot een goede inschatting van de (onderhandelings)positie. Wanneer  het echter onvermijdelijk (of zelfs nodig) is dat het op een procedure aankomt hebben wij de ervaring en expertise om u daarin bij te staan. Dat varieert van beslagleggingen en het voeren van reguliere procedures voor de rechtbanken en hoven tot enquêteprocedures en arbitrages.  

Contactpersonen