C. (Kees) van den Bergh

Kees (1960) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is sinds 1985 verbonden aan HerikVerhulst N.V., waarvan de laatste jaren als managing partner. Hij is gespecialiseerd in:

Insolventierecht

 • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen, na benoeming door de rechtbank
 • advisering over herstructureringen
 • advisering van bedrijven in moeilijkheden, op verzoek van directie en/of aandeelhouders en/of financiers
 • advisering op het gebied van financiering en zekerheden
 • bijstaan van bestuurders bij aansprakelijkheidskwesties

Ondernemingsrecht

 • advisering bij het oprichten en vestigen van vennootschappen en het redigeren van aandeelhoudersovereenkomsten
 • fusies, overnames, management buy-outs, management buy-ins en joint ventures
 • advisering bij en het voeren van procedures inzake geschillen tussen aandeelhouders
 • opstellen van algemene voorwaarden en commerciële contracten
 • advisering en het voeren van procedures bij aansprakelijkheidskwesties

Branches

 • De cliënten van Kees zijn actief in een grote diversiteit van branches. In zijn ondernemingsrechtelijke praktijk bedient Kees onder andere diverse ondernemingen op het gebied van transport en logistieke dienstverlening.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht (1984)
 • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Insolad/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren
 • Grotius specialisatieopleiding Corporate Structures

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Kees van den Bergh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is Kees verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • Kees heeft ruime bestuurlijke ervaring. Hij is bestuurslid respectievelijk lid van de Raad van Toezicht (geweest) van gezondheids- en onderwijsinstellingen en vervult diverse kerkelijke bestuursfuncties.