C. (Kees) van den Bergh

Kees (1960) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is sinds 1985 verbonden aan Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V., waarvan de laatste jaren als managing partner. Hij is gespecialiseerd in:

Insolventierecht

 • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling en curator in faillissementen, na benoeming door de rechtbank
 • advisering over herstructureringen
 • advisering van bedrijven in moeilijkheden, op verzoek van directie en/of aandeelhouders en/of financiers
 • advisering op het gebied van financiering en zekerheden
 • bijstaan van bestuurders bij aansprakelijkheidskwesties

Ondernemingsrecht

 • advisering bij het oprichten en vestigen van vennootschappen en het redigeren van aandeelhoudersovereenkomsten
 • fusies, overnames, management buy-outs, management buy-ins en joint ventures
 • advisering bij en het voeren van procedures inzake geschillen tussen aandeelhouders
 • opstellen van algemene voorwaarden en commerciële contracten
 • advisering en het voeren van procedures bij aansprakelijkheidskwesties

Branches

 • De cliënten van Kees zijn actief in een grote diversiteit van branches. In zijn ondernemingsrechtelijke praktijk bedient Kees onder andere diverse ondernemingen op het gebied van transport en logistieke dienstverlening.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht (1984)
 • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Insolad/EUR specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren
 • Grotius specialisatieopleiding Corporate Structures

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Nevenfuncties

 • Kees heeft ruime bestuurlijke ervaring. Hij is bestuurslid respectievelijk lid van de Raad van Toezicht (geweest) van gezondheids- en onderwijsinstellingen en vervult diverse kerkelijke bestuursfuncties.