Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Bedrijven in moeilijkheden

Bijstaan van bedrijven in moeilijkheden en belanghebbende partijen

Wij worden zeer regelmatig ingeschakeld bij bedrijven in moeilijkheden. Onze advocaten hebben veel ervaring en expertise op het gebied van (internationaal) faillissementsrecht en ondernemingsrecht. Wij treden zowel op voor het bedrijf zelf, als voor bestuurders en/of aandeelhouders, schuldeisers en financiers. Het spanningsveld vlak voor insolventie kan vaak druk opleveren waarbij meer partijen bereid zijn water bij de wijn te doen. Dit kan het verschil betekenen tussen overleven en niet-overleven, tussen (bestuurders-)aansprakelijkheid en behoorlijk handelen.

Bij een overlevingsscenario kunnen werkgelegenheid en de evidente voordelen van het ‘going concern’ vaak worden gered. Binnenkort treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking die de mogelijkheden zal vergroten om in de kern gezonde bedrijven met behulp van een schuldeisersakkoord te laten overleven. Mocht een akkoord niet mogelijk zijn, dan adviseren wij over welke insolventiemaatregel het meest passend is en bijdraagt aan minimalisering van de schade.

Wij worden ook regelmatig ingeschakeld om partijen te begeleiden die geïnteresseerd zijn om een onderneming in moeilijkheden (gedeeltelijk) over te nemen vóór faillissement of tijdens faillissement. Ook in dit kader is waardevol dat onze insolventiespecialisten op doorlopende basis door de rechtbank worden aangesteld als curator en bewindvoerder.

Als de situatie daarom vraagt, procederen wij voor bestuurders van bedrijven in moeilijkheden die worden aangesproken, voor schuldeisers zoals leveranciers, en voor andere stakeholders zoals toezichthouders en aandeelhouders.