A. (Aziza) Kaddouri

Aziza (1975) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij studeerde af in 2001 met als afstudeerrichting Privaatrecht. Reeds jaren is zij werkzaam als advocaat in de ondernemingsrechtelijke advies- & procespraktijk, waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in:

  • Fusies & overnames (aandelentransacties & activa/passiva transacties)
  • Joint ventures en andere samenwerkingsverbanden
  • Private equity investments
  • Commerciële contracten (zoals agentuur, distributie, franchise, algemene voorwaarden)
  • Ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting (bestaande uit onder meer overnamegeschillen, afgebroken onderhandelingen, geschillen tussen aandeelhouders/bestuurders en/of RvC, bestuurdersaansprakelijkheid en non-concurrentie geschillen).

Aziza is in 2018 in dienst getreden bij HerikVerhulst N.V. en werkte voorheen onder meer bij HVG Law. Onder haar cliënten bevinden zich zowel nationale als internationale ondernemingen. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij behoefte hebben aan hoogwaardig advies of ondersteuning in complexe procedures. Kwaliteit, snelheid en cliëntgerichtheid staan voorop bij Aziza. Zij is altijd bereid om een stap extra te zetten om haar cliënten verder te brengen.

Opleidingen

  • Nederlands recht, afstudeerrichting Privaatrecht, specialisatie Ondernemingsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (2001)
  • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2009, cum laude)

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Aziza Kaddouri heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Verbintenisrecht

Op grond van deze registratie is Aziza verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.