Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Arjen Kampherbeek

Advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Arjen heeft veel ervaring in de Rotterdamse haven, maar adviseert ook productiebedrijven en ondernemingen in diverse andere sectoren. Arjen is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht en houdt zich veel bezig met zaken waarin kennis van die beide rechtsgebieden gewenst is. Hij is een ervaren onderhandelaar met een goed strategisch inzicht. De aanpak van Arjen kan omschreven worden als stevig en scherp indien nodig, maar vooral strategisch handig en resultaatgericht. 

Specialismen

Arbeidsrecht, reorganisatie en medezeggenschap 

 • collectief ontslag/reorganisaties ten behoeve van ondernemingen
 • individuele ontslagzaken
 • advisering rond cao(geschillen), sociale plannen en onderhandelingen met vakbonden
 • advisering rond overleg, adviestrajecten en geschillen met ondernemingsraden, waaronder het voeren van procedures bij kantonrechter en Ondernemingskamer
 • bijstand als deskundige op basis van de Wet op de Ondernemingsraden aan de ondernemingsraden
 • stakingsrecht
 • advisering en procedures rond non-concurrentiebedingen
 • pensioen/verplichte deelneming Bedrijfstakpensioenfondsen

Ondernemingsrecht

 • geschillen tussen aandeelhouders, bestuur en/of Raad van Commissarissen
 • advisering bij managementparticipatie (onder andere bij private equity transacties)
 • bijstand aan statutair directeur en hoger management bij (arbeids)conflicten
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • overnames en overnamegeschillen

Rechtsgebiedenregister

Arjen Kampherbeek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • arbeidsrecht 
 • ondernemingsrecht

 

Op grond van deze registratie is Arjen verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam (1988)
 • English Legal Methods, Cambridge University (GB)
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
 • Post Academische Leergang Arbeidsrecht, EUR/Hugo Sinzheimer Instituut
 • mediation-opleiding: Leergang Conflictbemiddeling, Centrum voor Conflicthantering (CvC) 

Lidmaatschappen

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Discipline Den Haag (tuchtrechter voor de advocatuur)
 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • Voorzitter Stichting Belangenbehartiging Erfpachters Duingebied Ouddorp
 • Lid/secretaris Raad van Toezicht Ikazia Ziekenhuis Rotterdam (1995-2011 en 2014-2021)
 • Bestuurslid/secretaris Stichting Kasteel van Rhoon (2011-2020)
 • Lid Raad van Commissarissen P.A. van der Kooij Holding B.V. (2005-2013)