A.N. (Arjen) Kampherbeek

Arjen (1964) heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is sinds 1990 verbonden aan HerikVerhulst N.V., vanaf 1997 als partner.

Arjen is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht en houdt zich veel bezig met zaken waarin kennis van die beide rechtsgebieden gewenst is, zoals reorganisaties en herstructureringen, collectieve ontslagen, overleg met vakbonden en ondernemingsraden, het opstellen en uitonderhandelen van sociale plannen en cao-geschillen. Hij is een ervaren onderhandelaar met een goed strategisch inzicht.

Arjen heeft specialistische kennis en ervaring op de navolgende terreinen:

Arbeidsrecht, reorganisatie en medezeggenschap 

 • collectief ontslag/reorganisaties ten behoeve van ondernemingen
 • individuele ontslagzaken
 • advisering rond cao(geschillen), sociale plannen en onderhandelingen met vakbonden
 • advisering rond overleg en adviestrajecten en geschillen met ondernemingsraden, waaronder het voeren van procedures ter zake bij Kantonrechter en Ondernemingskamer
 • bijstand als deskundige op basis van de Wet op de Ondernemingsraden aan de ondernemingsraden
 • stakingsrecht

 • advisering en procedures rond non-concurrentiebedingen

Ondernemingsrecht

 • geschillen tussen aandeelhouders, bestuur en/of Raad van Commissarissen
 • advisering bij managementparticipatie (onder andere bij private equity transacties)
 • bijstand aan statutair directeur en hoger management bij (arbeids)conflicten
 • bestuurdersaansprakelijkheid

 • overnames en overnamegeschillen

Arjen heeft specifieke ervaring in de Rotterdamse Haven, maar ook in productiebedrijven en in diverse sectoren en in de dienstverlenende sector.
Arjens aanpak kan omschreven worden als stevig en scherp indien nodig, maar vooral strategisch handig en resultaats- en oplossingsgericht.

Opleidingen

 • Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam (1988)
 • English Legal Methods, Cambridge University (GB)
 • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
 • Post Academische Leergang Arbeidsrecht, EUR/Hugo Sinzheimer Instituut
 • Mediation-opleiding: Leergang Conflictbemiddeling, Centrum voor Conflicthantering (CvC) 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Arjen Kampherbeek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is Arjen verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties

 • secretaris Stichting Kasteel van Rhoon
 • lid Raad van Toezicht Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
 • voorheen lid Raad van Commissarissen P.A. van der Kooij Holding B.V.
 • Arjen houdt regelmatig lezingen voor ondernemersorganisaties en verzorgt interne cursussen en seminars omtrent onderwerpen waarin hij gespecialiseerd is