Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Arbeid en organisatie

Arbeid en organisatie

Onze sectie Arbeid en organisatie bestaat uit vijf gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten, die postdoctorale specialisatieopleidingen hebben gevolgd, zoals de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) en de Grotius specialisatie-opleiding. Door intensieve kennisuitwisseling en het delen van actualiteiten zijn wij altijd up to date. 

Onze advocaten zijn lid van specialisatieverenigingen zoals de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).

Wij hebben specifieke ervaring en deskundigheid op de volgende gebieden:

 • arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardelijke regelingen
 • individueel en collectief ontslagrecht
 • reorganisaties
 • privacyrecht, dataprotectie en verwerking van persoonsgegevens
 • medezeggenschapsrecht
 • pensioenrecht
 • CAO-recht
 • arbeidsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid
 • contracten met en ontslag van statutair directeuren
 • advisering en procedures rondom non-concurrentiebedingen en andere bedingen in de arbeidsovereenkomst
 • arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames (overgang van onderneming)
 • internationaal en Europees arbeidsrecht
 • maritiem arbeidsrecht
 • werktijden en arbeidsomstandigheden
 • arbeidsongeschiktheid
 • flexibele arbeidsrelaties
 • gelijke behandelingsvraagstukken
 • Wet Normering Topinkomen (WNT)
 • stakingen

Snel en beschikbaar

In de arbeidsrechtpraktijk is een snelle en praktische aanpak noodzakelijk. Snelheid zonder een degelijke juridische basis is echter onverantwoord. Wij houden dat goed in het oog en realiseren ons dat een pragmatische oplossing, gebaseerd op een juiste juridische analyse, u verder helpt. Mede door de omvang van onze arbeidsrechtsectie kunt u erop rekenen dat onze expertise en juridische ondersteuning altijd beschikbaar is.

Contactpersonen